Keuringen

Rijbewijskeuring BCDE
 • Gesprek met de bedrijfsarts
 • Beoordelen vragenlijst (eigen verklaring van het RDW)
  Met verdiepende vragen indien er 'ja' antwoorden zijn
 • Bloeddruk en polsslag
 • Oogonderzoek
  Afstand en gezichtsvelden
 • Gehooronderzoek (fluistertest)
 • Urineonderzoek suiker en eiwit
 • Lichamelijk onderzoek door bedrijfsarts, hart en longen, bewegingsapparaat
Duur Ĺ uur.
De prijs hiervoor is 81 euro incl.  21% BTW.

Wat u moet meenemen is :
 • Het keuringsbedrag
 • Een identiteitsbewijs en een kopie voor het CBR
 • Medicamenten die u gebruikt
 • Uw eventuele bril en lenzen
 • Uw brieven van het RDW met ingevulde medische verklaring, en de zorgdomein code
 • Eventuele medische gegevens (via uw huisarts verkrijgbaar)
Houdt u er rekening mee, dat er eventueel een aanvullend onderzoek door een specialist noodzakelijk is als er afwijkingen zijn. Vraag dus tijdig om een keuring. Voor een verwijsbrief rekenen we 25 euro.

pmo vrachtwagenchauffeur
 • Vragenlijst
 • Bloeddruk
 • Lengte gewicht
 • Bloedonderzoek cholesterol
 • Urine glucose en eiwit
 • Visus afstand
 • Gehoorsonderzoek (audiogram)
 • Gezichtsveldentest
 • Lichamelijk onderzoek hart en longen
 • Verdiepende anamnese
duur 45 minuten
Prijs: 138 euro, 0 % BTW

Taxipaskeuring
Vragenlijst IVW (via taxi infolijn 0800 023 04 02 of htttp:/www.ivw.nl )
 • Gesprek met de bedrijfsarts
 • Oogonderzoek
 • Bloeddruk en polsslag
 • Uitgebreid urineonderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • OriŽnterend neurologisch onderzoek
Duur 30 min
Prijs: 81 euro incl. 21% BTW

Wat u moet meenemen is :
 • Het keuringsbedrag
 • Een identiteitsbewijs en een kopie voor het CBR
 • Medicamenten die u gebruikt
 • Uw eventuele bril en lenzen
Eventuele medische gegevens (via uw huisarts verkrijgbaar)
Voor een verwijsbrief rekenen we 25 euro.


Aanbieding specifieke keuringen

1 -  Werken met verontreinigde grond

We volgen dan het protocol ai blad 22


Wij voeren een basispago uit voor € 133,- inclusief 0% BTW.
Keuringen verontreinigde grond B en C € 198,50, inclusief 0 % BTW.

2 - werken in de asbestsanering

Bieden we compleet aan voor € 198,50

Aanbieding losse specifieke onderzoeken.
 • Gehoorsonderzoek middels Audiometrie: € 47,-
 • Rust hartfilm (ecg): € 52,-
 • inspanning ECG: € 69,50
 • longfunctie onderzoek € 48,-
 • individuele vaccinaties
  • vaccinatie tetanus € 37,- (op locatie komt er reistijd bij)
  • vaccinatie griep € 31,- (in okt seizoen)
  • vaccinatie hepatitis B € 71,-Hoofdpagina